PRIDRUŽITE SE

KAKO SE UPISATI?

PROČITAJTE U NASTAVKU

UPISI ZA 2022./2023.  GODINU

UPISI DJECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU VRŠIT ĆE SE OD

10.svibnja do 31.svibnja 2022.godine

za 10-satni program primat će se zahtjevi za djecu od navršene

jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

Prilikom upisa djece u DJEČJI VRTIĆ BUJE potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
• ispunjen UPITNIK za upis , kojeg možete preuzeti na internetskim stranicama GRADA BUJA I DJEČJEG VRTIĆA BUJE i izjavu o zaštiti osobnih podataka
• izvadak iz matice rođenih (presliku )
• domovnica djeteta (preslika )
• preslike osobnih iskaznica oba roditelja-skrbnika
• potvrdu policijske postaje o prijavi prebivališta ili presliku osobne iskaznice(za dijete)
• potvrdu o radnom odnosu roditelja ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje ukoliko jedan od roditelja ne radi
• rješenje nadležnog organa o određivanju skrbništva, ako su djetetu određeni skrbnici
• liječničko uvjerenje nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i fotokopiju iskaznice procijepljenosti
• potvrdu o primanju dječjeg doplatka

• za djecu s prebivalištem iz drugih OPĆINA I GRADOVA potrebno je priložiti suglasnost o sufinanciranju.

Svu potrebnu dokumentaciju za Upis djeteta u Dječji vrtić Buje možete poslati poštom ili donijeti osobno na adresu DJEČJI VRTIĆ BUJE,  M. Gupca 13,  52460 BUJE

Za sve informacije možete kontaktirati ravnateljicu na mob 0915172664 ili na mail dv.buje@pu.t-com.hr.

Po završetku upisa Komisija za upis djece izvršit će raspored djece po odgojnim skupinama.

Do 20.06.2022.godine roditelji će biti obaviješteni o ishodu upisa.

BUJE, 10.05.2022.godine
UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA BUJE

Pri samom upisu potrebna je sljedeća dokumentacija kako bi se on mogao ostvariti:

  • potvrdu policijske postaje o prijavi prebivališta ili presliku osobne iskaznice (za dijete)

  • potvrdu o radnom odnosu roditelja ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje ukoliko jedan od roditelja ne radi
  • rješenje nadležnog organa o određivanju skrbništva, ako su djetetu određeni skrbnici

  • liječničko uvjerenje nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i fotokopiju iskaznice procijepljenosti
  • potvrdu o primanju dječjeg doplatka
  • za djecu s prebivalištem iz drugih OPĆINA I GRADOVA potrebno je priložiti suglasnost o sufinanciranju