PRIDRUŽITE SE

KAKO SE UPISATI?

PROČITAJTE U NASTAVKU

UPISI ZA 2023./2024.  GODINU

UPISI DJECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU VRŠIT ĆE SE OD

10.svibnja do 31.svibnja 2023.godine

za 10-satni program primat će se zahtjevi za djecu od navršenih 12 mjeseci

života do polaska u osnovnu školu.

Prilikom upisa djece u DJEČJI VRTIĆ BUJE potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
• ispunjen UPITNIK za upis , kojeg možete preuzeti na internetskim stranicama GRADA BUJA I DJEČJEG VRTIĆA BUJE i izjavu o zaštiti osobnih podataka, kao i u ustanovi od 8.00 do 15.00 sati
• izvadak iz matice rođenih (presliku )
• domovnica djeteta (preslika )
• preslike osobnih iskaznica oba roditelja-skrbnika
• potvrdu policijske postaje o prijavi prebivališta ili presliku osobne iskaznice(za dijete)
• potvrdu o radnom odnosu roditelja ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje ukoliko jedan od roditelja ne radi
• rješenje nadležnog organa o određivanju skrbništva, ako su djetetu određeni skrbnici
• liječničko uvjerenje nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i fotokopiju iskaznice procijepljenosti
• potvrdu o primanju dječjeg doplatka

• za djecu s prebivalištem iz drugih OPĆINA I GRADOVA potrebno je priložiti suglasnost o sufinanciranju.

Svu potrebnu dokumentaciju za Upis djeteta u Dječji vrtić Buje možete poslati poštom ili donijeti osobno na adresu DJEČJI VRTIĆ BUJE,  M. Gupca 13,  52460 BUJE

Za sve informacije možete nazvati na broj telefona 052/ 556-721.

Po završetku upisa Povjerenstvo za upis djece izvršit će raspored djece po odgojnim skupinama.

Do 19.06.2023.godine roditelji će biti obaviješteni o ishodu upisa.

BUJE, 09.05.2023.godine
UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA BUJE

https://dv-buje.hr/wp-content/uploads/2023/05/Obavijest-o-upisu-djece-u-DV-Buje-2023.2024.pdf

Pri samom upisu potrebna je sljedeća dokumentacija kako bi se on mogao ostvariti:

  • potvrdu policijske postaje o prijavi prebivališta ili presliku osobne iskaznice (za dijete)

  • potvrdu o radnom odnosu roditelja ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje ukoliko jedan od roditelja ne radi
  • rješenje nadležnog organa o određivanju skrbništva, ako su djetetu određeni skrbnici

  • liječničko uvjerenje nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i fotokopiju iskaznice procijepljenosti
  • potvrdu o primanju dječjeg doplatka
  • za djecu s prebivalištem iz drugih OPĆINA I GRADOVA potrebno je priložiti suglasnost o sufinanciranju