Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole

Dječji vrtić Buje- Asilo infantile Buie poziva sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Grada Buja da izvrše upis djece u Program predškole koji se provodi u Dječjem vrtiću Buje- Asilo infantile Buie. [...]