Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie, Buje-Buie, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta odgojitelja  (m/ž)

  • 3 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, do povratka radnica sa bolovanja na rad u punom radnom vremenu
  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24.  25. I 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

Detaljne informacije nalaze se na poveznici.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie, Buje-Buie, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta : stručni suradnik – PSIHOLOG  (m/ž)

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24.stavak 6.,  25. I 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

Detaljnije informacije nalaze se na poveznici.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie, Buje-Buie, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta : spremačice  (m/ž)

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Za obavljanje poslova spremača/ice može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa , ispunjava i sljedeće uvjete:

  • Koja ima završenu osnovnu školu,
  • Utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
  • ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Detaljne informacije nalaze se na poveznici.